Els enllaços en francès

El fenomen de l’enllaç consisteix a pronunciar la consonant final d’una paraula que, en principi, no es pronuncia quan la paraula següent comença per una vocal. Això permet, entre altres coses, evitar el hiat. “ Elle entrait et disait “ : la t final de “ entrait “ que no hauria de pronunciar-se a: “ … Llegiu més