Els enllaços en francès

El fenomen de l’enllaç consisteix a pronunciar la consonant final d’una paraula que, en principi, no es pronuncia quan la paraula següent comença per una vocal. Això permet, entre altres coses, evitar el hiat.

“ Elle entrait et disait “ : la t final de “ entrait “ que no hauria de pronunciar-se a: “ Elle entrait “, aquí pot sonoritzar-se: [ɛlãtRɛtedizɛ].

El problema és que hi ha diversos tipus d’enllaç: els que són obligatoris, els que són opcionals i els que estan prohibits. Com es pot saber de quin tipus d’enllaç es tracta? És difícil saber-ho. Podem intentar identificar a grans trets algunes regles, encara que no siguin del tot exactes.

Els enllaços obligatoris sovint concerneixen els grups de paraules que formen una unitat de manera que aquestes paraules no podrien existir per separat:

A “ Ils ont “ y “ Vous allez “, els pronoms “ ils “ y “ vous “estan estretament relacionats amb la base verbal. Per tant, pronunciarem: [ilzɔ̃] i [vuzale] i no *[il/ɔ̃] o *[vu/ale].

Els enllaços estan prohibits quan aquests haurien d’unir dos grups de paraules amb diferent funció gramatical:

A “ Le printemps est arrivé “, “ le printemps “és el subjecte i “ est arrivé “ és el verb; és impossible unir amb un enllaç a aquests dos grups pronunciant: *[lɘpRɛ̃tazɛtarive].

Per a la resta de casos, l’enllaç és opcional. Heu de saber que com més vegades feu enllaços opcionals, major serà el vostre registre formal i “elegant”.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies