Mútua d’empresa i pensió complementària a França

A França, la mútua d’empresa és una mútua col·lectiva amb l’objectiu de donar cobertura social als treballadors de l’empresa. Es fa càrrec de les despeses mèdiques no reemborsades per la Seguretat Social. Les mútues d’empresa tenen l’avantatge de ser molt menys costoses que una mútua individual. La mútua d’empresa pot ser opcional però, en la majoria dels casos, és obligatòria. A més de proporcionar cobertura social, té beneficis fiscals per a l’empresa i l’empleat.

La pensió complementària és una pensió concedida en addició a les pensions pagades pel règim de base de la Seguretat Social. Tots els empleats, independentment de la seva activitat professional, han d’estar afiliats a una institució de pensió complementària. Hi ha dos règims de pensió complementària: lARRCO per a tots els empleats i lAGIRC per a quadres. Un quadre cotitza doncs a l’ARRCO fins al màxim previst per la Seguretat Social, i a l’AGIRC per les quantitats superiors a aquest límit.

Pensió complementària a FrançaPer definició, la pensió complementària permet augmentar els ingressos rebuts en la jubilació. En efecte, mitjançant la contribució als fons de pensions complementàries, l’empleat acumula punts que donaran dret a una pensió, a més de la pensió del règim de base.

Les taxes de cotització salarial i patronal varien segons l’estatus i el sou de l’empleat i el sector de l’empresa. Per exemple, en la majoria dels sectors, la contribució de l’empleat per lARRCO és del 3% i la contribució patronal del 4,5%, si l’empleat és un quadre, la taxa global de la cotització pagada a un fons AGIRC és del 20,30%, repartit entre l’empleat (7,7%) i l’empresari (12,6%).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

 

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies