Quantia i revalorització del salari mínim a França

El Salari Mínim Interprofessional de Creixement, més conegut per l’abreviatura SMIC, és, a França, el salari mínim per hora per sota del qual està prohibit pagar un empleat. Es revaloritza almenys cada any, l’1 de gener. A més, si la inflació observada entre el nivell utilitzat com a referència per a l’últim augment de l’SMIC l’1 de gener i el darrer mes conegut (N-1) supera el 2%, es revaloritzarà automàticament en el mes N+1 pel percentatge d’aquesta inflació.

A causa de la forta pujada de la inflació el darrer any, s’han produït diverses revaloritzacions automàtiques el 2022: després d’una pujada “normal” del 0,9% l’1 de gener, es va revaloritzar un 2,65% l’1 de maig i un 2,01% l’1 d’agost.

El seu increment correspon almenys a la inflació observada l’any anterior, més el 50% de l’increment del poder adquisitiu del salari bàsic per hora del treballador.

Des de l’1 d’agost de 2022, el valor de l’SMIC brut és d’11,07 € per hora a França, o sigui que, per a un treball a temps complet, suposa 1.678,95 € bruts mensuals, és a dir, 1.329,05 € nets. Entre els països de l’OCDE, França té un dels salaris mínims més alts.

El 2021, el salari mínim va afectar 2,04 milions d’empleats (aproximadament el 12% de l’ocupació assalariada a 1 de gener de 2021). Entre els assalariats amb salari mínim, el 59,3% són dones, el 24,1% treballa en empreses de menys de 10 empleats i el 34,6% exerceixen la seva activitat a temps parcial.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies