Els errors lèxics dels catalanoparlants en francès (1)

Per a un català aprendre una llengua romànica pot oferir avantatges; però també pot ser un inconvenient: algunes paraules de la llengua que s’està aprenent a vegades s’assemblen a les de la seva pròpia llengua, però el seu significat és tanmateix molt diferent! Aquestes paraules o expressions són generalment anomenades els falsos amics. D’altra banda, tothom té tendència a traduir literalment la seva llengua, però això no sempre funciona! Aquests són problemes en què sovint es troben els estudiants catalans de francès llengua estrangera. El mateix que fem en els nostres cursos de francès per a empreses, ens agradaria ara proposar una llista, que no és exhaustiva, dels principals errors lexicals dels catalanoparlants (altres posts seguiran aquest mateix tema).

1. « Espérer » no significa « attendre » i « attendre » no significa « s’occuper de »

 En francès, « espérer » vol dir « tenir l’esperança de » ; en català és « esperar ». El problema és que el verb « esperar » té en català una altra accepció:

 T’esperaré demà a les 15h.

Per traduir aquesta frase, no podeu, malauradament, utilitzar « espérer » però sí « attendre », sinó la vostra frase no seria comprensible per a un francòfon:

Je t’espèrerai demain à 15h.

Je t’attendrai demain à 15h.

2. Per a expressar l’obligació impersonal, els francesos utilitzen el verb « falloir »; això, en principi, no ofereix cap dificultat en particular:

Il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter.

Però, per a l’obligació personal, els catalans tendeixen a traduir l’expressió « haver de », el que, malauradament, no té cap sentit en francès.

« He d’anar » no podrà traduir-se par: J’ai de partir

En aquest cas, no teniu cap més opció: el verb que heu d’emprar és « devoir ».

Je dois partir.

3. Posats amb el verb « marcher » , cal recordar que « marcher » significa en francès « col·locar un peu davant de l’altre per desplaçar-se ». Dit d’una altra manera, no podreu traduir « marxar” par « marcher » però sí per « partir ».

Traduint « He de marxar » par « J’ai de marcher », feu un error per partida doble!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies