El pronom complement EN en francès

 

Sovint associem l’ús del pronom complemento EN amb la preposició DE; en part és inexacte.

Aquest pronom s’utilitza per expressar les quantitats determinades:

Je prends trois sucres / j’en prends trois.

(en aquest cas, EN no substitueix un grup que comença amb la preposició DE).

i les quantitats determinades:

Je mange de la viande / j’en mange.

A part de l’expressió de les quantitats, el pronom EN reemplaça també els complements dels verbs que són introduïts per la preposició DE: avoir envie de, avoir besoin de, parler de, etc.

Il revient de vacances / il en revient.

No obstant això atenció! Teòricament EN no pot, en aquest cas, substituir a una persona:

Je parle de ma fille / j’en parle / je parle d’elle.

Tanmateix cal afegir immediatament que molts francòfons (cada cop més?) utilitzen aquest pronom incorrectament i no és estrany sentir « J’en parle » per « Je parle de ma fille ».

Finalment, existeixen expressions idiomàtiques amb EN:

Je m’en vais (me’n vaig, deixo aquest lloc).

J’en ai marre (ja en tinc prou, no puc suportar-ho més; registre familiar).

Ne t’en fais pas ! / ne vous en faites pas ! (no us preocupeu!).

En els nostres cursos de francès en empresa, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies