Cartesianisme i connectors lògics en francès

Els francesos són cartesians, història i tradició obliguen; si fins i tot són tan impulsius, història i revolucions també obliguen!

En qualsevol cas organitzen el seu pensament al voltant de connexions lògiques que verbalitzen gairebé sempre: són els famosos connectors lògics que expressen l’oposició, la concessió, la causa, la conseqüència, l’objectiu (veure la nostra secció “Connectors”). Per comunicar eficaçment amb els francesos en la seva llengua, convé no només de parlar bé la llengua sinó també d’adoptar el millor possible les seves formes i esquemes de pensament. Si no, el risc és gran, en el millor dels casos, que no us entenguin bé, i en el pitjor dels casos, que desconfiïn d’un discurs que els semblarà ser propi d’un amateur o d’una barroeria plena d’aproximacions.

El seu pensament parteix sempre d’allò que les coses haurien de ser i no del que són; de vegades la teoria els interessa més que la realitat, és el que els oposa al pragmatisme anglosaxó (aquesta oposició està perfectament il·lustrada en una broma anglesa: Un dia, es prova a un francès que Déu existeix, a la qual cosa el francès respon : “D’acord, existeix realment, però… en teoria?”).

Cada vegada que sigui possible, sembreu el vostre discurs en francès de connectors lògics: el vostre interlocutor us estarà sempre agraït.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies