Les relacions de parella a l’empresa

En general, les parelles s’amaguen més que mostrar-se, sobretot a les PIME. Si no hi ha evidentment cap directriu de prohibició (això seria il·legal, des de les lleis Auroux del 1982, les empreses no poden prohibir als seus assalariats tenir una aventura, ni traslladar-los o acomiadar-los per aquesta raó), mostrar-lo no està molt bé percebut ja que s’hi veu sobretot com una font de problemes per a la bona marxa de l’empresa: si la parella discuteix o fins i tot se separa, les relacions professionals arrisquen fer-se tenses i dolentes. A més a més, dues persones unides sentimentalment poden no ser-ho en el seu treball en cas de relació jeràrquica o si pertanyen a dos departaments diferents.

De totes maneres, les persones tenen, per elles mateixes, tendència a voler protegir la seva intimitat. Però una relació per més que continuï estant oficialment amagada, dins del microcosmos que constitueix l’empresa, sempre s’acaba sabent que “la tal és amb “tal altre“. L’avantatge ? Com és un secret (un secret a veus), ningú no pot fer cap pregunta directa (ja que es suposa que no s’està al corrent): un mitjà segur d’estar tranquil!

I tanmateix, malgrat aquest tabú, segons un estudi recent de la societat Monster, prop del 30% de parelles s’han trobat a la feina!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies