La setmana de 35h i les RTT a França

A finals dels anys 90, França va adoptar una legislació per reduir el temps de treball setmanal a 35h, el que, en aquell temps, va provocar una gran polèmica a tot el país, els uns a favor i els altres en contra.

Llavors, algunes empreses van escollir reduir la duració col•lectiva del temps de treball a 35h, altres van mantenir el seu horari anterior de treball. En compensació, aquestes empreses han escollit concedir als assalariats dies de descans: les famoses «RTT», és a dir, “Recuperació del temps de treball” que, sovint, sonen com un galimaties a les orelles dels estrangers.

Des d’aleshores, encara que la llei ha estat modificada, els francesos es beneficien, generalment, de dies de permisos suplementaris, en principi un per mes (en algunes empreses aquestes RTT són establertes anualment), que s’afegeixen als seus permisos pagats legals. Davant la dificultat per a alguns (sobretot els executius) per tenir aquestes dies, és habitual negociar la seva remuneració a canvi de la seva renuncia; tanmateix no totes les empreses ho accepten.

Molts francesos escullen agafar les seves RTT el divendres o el dilluns per allargar el seu cap de setmana però altres prefereixen aprofitar-les en plena setmana per «desfer-se » dels encàrrecs (visita amb el metge, compres al supermercat, etc.) o per ocupar-se dels seus nens. Aquesta reducció d’horari ha tingut doncs importants repercussions sobre el dia a dia dels francesos.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies