Fonètica del francès: què és l’enllaç i com funciona?

El fenomen de l’enllaç consisteix a pronunciar la consonant final d’una paraula que, en principi, no es pronuncia quan la paraula següent comença per una vocal. Això permet principalment evitar el hiat, és a dir, haver de pronunciar dues vocals seguides, que els francesos odien sobretot.

« Elle entrait en disant »: la t final de « entrait » que no es pronuncia a: « Elle entrait » o a « Elle entrait pour annoncer… », aquí pot sonoritzar-se:

 

El problema és que hi ha diversos tipus d’enllaç: els que són obligatoris, els que són opcionals i els que estan prohibits. Com es pot saber de quin tipus d’enllaç es tracta? És difícil saber-ho. Podem intentar identificar a grans trets algunes regles, encara que no siguin del tot exactes.

Els enllaços obligatoris sovint es refereixen a grups de paraules que formen una unitat de manera que aquestes paraules no podrien existir per separat:

A « Ils ont » i « Vous allez », els pronoms « ils » i « vous » estan estretament relacionats amb la base verbal. Per tant, pronunciarem:

 

Els enllaços estan prohibits quan aquests haurien d’unir dos grups de paraules amb diferent funció gramatical:

A « Le printemps est arrivé », « le printemps » és el subjecte i « est arrivé » és el verb; és impossible unir amb un enllaç aquests dos grups:

 

Per a la resta de casos, l’enllaç és opcional. Heu de saber que com més vegades feu enllaços opcionals, major serà el vostre registre formal i « elegant ». En el nostre primer exemple, podeu fer l’enllaç o no fer-lo:

 

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies