El dinar dels assalariats

Al migdia, on mengen els assalariats de l’empresa ? Tot depèn de l’empresa. Alguns van a la cantina -o millor: al restaurant d’empresa, és més fi anomenar-lo així ; és obligatòria a partir de 25 assalariats. Quan no hi ha cantina, els empleats van en un cafè o en un restaurant proveïts d’un tiquet restaurant subministrat per l’empresa.

Aleshores, com són comptabilitzats aquests avantatges en espècie en la remuneració ? Per als tiquets restaurant, l’empresa abona entre el 50 i el 60% del valor del tiquet (en altres paraules, l’empleat paga la meitat del muntant del seu àpat, el que s’assembla a la proporció que paga per al transport, veure el nostre post precedent). El 2010, la contribució patronal per l’adquisició de tiquet restaurant (que dóna dret a una exoneració de cotitzacions a la Seguretat Social) és limitada a 5,21€ per dia i per assalariat.

En els altres casos, l’empresa abona les despeses d’entrada a la cantina i és l’empleat qui paga el seu àpat.
En les societats de serveis que deleguen els seus empleats en altres empreses (per exemple les SSII, Societats de Serveis en Enginyeria Informàtica), tots els empleats tenen accés a un restaurant d’empresa (de vegades interempreses : dues o diverses societats poden decidir compartir una  cantina per reduir els seus costos).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies