Els mitjans de transport per anar a la feina a França

Com es va a la feina a França ? Això depèn, és clar, de l’aglomeració. En el camp o a les zones no tan ben comunicades pel transport públic els francesos utilitzen, evidentment, el seu mitjà de locomoció personal, és a dir, el cotxe. L’ús de la moto tendeix a desenvolupar-se però continua sent minoritari: el clima no és sempre clement a França, especialment a la meitat nord.

Però, si és possible, els francesos utilitzen els mitjans de transport públic (tren, bus, tramvia), que són molt eficients i per als quals l’Estat i les col·lectivitats locals fan grans inversions des de fa decennis (la qualitat de la xarxa dels transports públics és, per cert, mencionada regularment pels inversionistes estrangers per motivar la seva tria d’implantar-se a França).

A més a més la circulació dels mitjans de transport privat ha estat severament limitada aquests últims anys a les zones urbanes (veure per exemple, a París, la reducció del nombre de vies i de zones d’estacionament) i tot indica que això anirà augmentant..

Un dispositiu legal dóna suport, d’una manera potser més convincent encara, els francesos a deixar el seu cotxe al garatge: l’empresari és obligat a pagar el 50% del cost dels títols d’abonament de transport entre el domicili i el lloc de treball de l’assalariat. Aquest dispositiu, en un principi limitat a la regió Île-de-France, ha estat estès al conjunt del territori el 2009. En aquestes condicions, la targeta Navigo per una zona (abonament als transports parisencs) només costa actualment 28,30 € per mes.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!


© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies