Cursos de formació contínua a les empreses franceses i espanyoles

Tant a França com a Espanya, la formació contínua per iniciativa de l’empresari és, evidentment, un assumpte capital per a les empreses i els assalariats. Hi ha, tanmateix, diferències notables entre els dos països, tant des del punt de vista de la seva organització com de l’assumpció de les seves despeses.

A les empreses espanyoles, la formació contínua (com per exemple els cursos de francès) es fa, sovint, fora de les hores de feina. És habitual que la classe de llengua tingui lloc a primera hora del matí o durant la pausa pel dinar que és, en principi, bastant llarga. Aquestes formacions són, generalment, pagades per l’empresa (algunes societats prefereixen, tanmateix, pagar-ne una part i l’empleat afegeix el complement, no és forçosament per estalviar sinó per assegurar que l’empleat estigui motivat). En acabat, l’empresa recupera la quantitat invertida a través de la Fundación Tripartita.

A França, aquestes formacions professionals contínues sempre tenen lloc en horari laboral; per cert, tota acció de formació en aquest marc constitueix legalment temps de treball efectiu. De totes maneres, és molt previsible apostar que els cursos proposats fora de les hores de feina (matí o pausa pel dinar) estaran absolutament buits! Les formacions contínues per iniciativa de l’empresari són cofinançades per quotes patronals, una participació de l’Estat i per les col•lectivitats locals.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies