Breu curs per escriure mails en francès

Molts estudiants de francès llengua estrangera volen, per damunt de tot, ser capaços d’expressar-se oralment. Molts també han d’escriure mails curts i simples. Això és normalment una tasca que preocupa perquè és una mica delicada. Molt a prop de la llengua oral, aquest tipus d’escriptura, (anomenada “escriptura digital”) no és simplement l’adopció d’un estil oral: d’alguna manera és un entremig entre la llengua escrita i l’oral. Un mail molt “oral” seria massa familiar, un mail massa “escrit” seria ridícul.

També és necessari conèixer les característiques principals d’aquests escrits digitals:

  1. l’ús predominant del present: així doncs és un temps verbal que heu de dominar. No hi ha sort!, com en totes les llengües llatines, en francès, el present és el temps més complicat!
  2. l’ús més freqüent que en el llenguatge oral i l’escrit, dels pronoms de la primera persona. Així doncs podeu concentrar el vostre esforç de memorització, si aneu curts de temps, en la morfologia verbal de “Je” i “Nous”.
  3. la importància de l’ús de verbs modals, és a dir: pouvoir, vouloir, devoir.
  4. simplificació de l’escriptura com l’ús d’abreviatures.
  5. l’escriptura fonètica (aquesta escriptura és, però, molt familiar i us heu d’assegurar que la relació que manteniu amb el vostre corresponent és la més adequada)

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved.  Política de Privacidad  |  Términos y condiciones  |   Política de Cookies