Sindicats | Voilà! Más que francés

Artículos sobre Sindicats

Origen de la paraula francesa grève

En francès, l’etimologia de la paraula grève és curiosa. L’actual plaça de l’Hotel de Ville, a París, ha estat durant molt de temps coneguda com la place de Grève o la Grève. Aquesta plaça va ser anomenada així per la seva ubicació, situada a la vora del Sena: una grève significa, encara avui, un terreny de sorra i grava al costat de la mar o d’un riu gran. Els obrers sense feina es reunien allà, que és on els empresaris anaven a contractar-los. Faire grève, être en grève, significava ser a la place de Grève tot esperant treball, seguint el costum de molts gremis parisencs, o més generalment a la recerca de treball.

Quan els obrers, descontents amb el seu salari, es negaven a treballar en aquestes condicions, ils se mettaient en grève, és a dir, tornaven a la place de Grève, esperant que algú vingués a fer-los una proposta millor. Les expressions Faire grève i se mettre en grève, han acabat per tenir el significat de deixar de treballar per a obtenir un augment salarial: fer vaga.

La paraula grève ha estat finalment triada per a referir-se a la interrupció voluntària, col·lectiva i concertada de la feina pels treballadors per tal d’exercir pressió sobre l’empresari o els poders públics.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , , ,

Les gran línies de la reforma del Codi del Treball a França (2)

Una de les mesures més importants de la reforma del Codi del Treball, que ha entrat en vigor recentment, és la que proveeix la ruptura negociada col·lectiva (és a dir, «la ruptura per acord mutu en el context dels acords col·lectius»). Aquest sistema permet proposar sortides voluntàries als treballadors sense que el motiu sigui econòmic: pot ser considerat per qualsevol empresa, independentment de la seva plantilla, sense dificultats econòmiques ni amenaces per a la competitivitat.

El seu objectiu és aconseguir la supressió de llocs de treball sense passar pels acomiadaments. Ni acomiadament ni dimissió, per tant, constitueix una forma de ruptura del contracte de treball similar a la ruptura convencional d’un CDI, contracte indefinit individual (no poden ser imposades, sobre tot, ni per l’empresari ni pels treballadors).

El Comitè Econòmic i Social ha de ser informat del projecte proposat d’acord amb les modalitats previstes en l’acord col·lectiu. En particular, ha d’especificar el nombre de sortides, els procediments per calcular les indemnitzacions per sortides, així com les condicions d’accés al pla de sortida voluntària. Les indemnitzacions per ruptura no podran ser inferiors a les indemnitzacions legals previstes en cas d’acomiadament per raons econòmiques.

Tot seguit, l’empresari ha de remetre l’acord col·lectiu majoritari a l’autoritat administrativa (director regional d’empreses, de la competència, de consum, de treball i ocupació) per a la seva validació.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Reforma del Codi del Treball a França (1)

Des de l’1 de gener del 2018, la reforma del Codi del Treball ha entrat en vigor. Aquestes són les principals línies d’aquesta reforma.

En cas d’acomiadament, l’empleat té quinze dies per demanar-li al seu cap que especifiqui les raons, si això no s’ha fet abans. El mateix termini es concedeix a l’empresari per respondre’l. Després d’un acomiadament econòmic, l’empresari ha d’atorgar a l’empleat acomiadat quinze dies per presentar la seva candidatura als llocs oberts a la reclassificació. Finalment, el Codi del Treball estableix sis models de cartes estàndard per garantir els acomiadaments per part de l’empresari; ell pot aprofitar-ho si ho desitja.

Un dels principals objectius de la reforma és facilitar la negociació en l’empresa. En alguns casos, l’acord d’empresa tindrà prioritat des d’aquest moment sobre l’acord sectorial. Es distingeixen tres blocs:

– Bloc 1: 13 temes per als que l’acord sectorial estableix una base mínima. L’acord d’empresa també ha de ser més favorable per modificar-lo.

– Bloc 2: 4 temes sobre els quals la sucursal pot incloure una clàusula que prohibeixi les derogacions per acords d’empresa.

– Bloc 3 : per a tots els altres assumptes, l’acord d’empresa podrà derogar l’acord sectorial.

El Comitè Econòmic i Social (CES) substitueix al comitè d’empresa, els representants dels treballadors i al comitè de salut, seguretat i condicions de treball; ha de ser consultat sobre les orientacions estratègiques, la situació econòmica i financera, la política social de l’empresa, així com sobre les condicions de treball i l’ocupació.

Les empreses la plantilla de les quals oscil·la entre 11 i 49 empleats, tenen l’oportunitat de negociar directament amb els membres electes del CES. Per a es PIMES amb més de 50 empleats, les empreses poden sol·licitar al CES per arribar a un acord. D’altra banda, en les TPE, empreses molt petites (menys d’11 empleats), l’empresari podrà negociar i consultar directament als empleats, i la creació del CES no serà necessària.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Per què a França s’ofereix muguet el primer de maig?

Perquè fa bona olor, es compon de campanetes (les campanes sempre s’han associat amb la bona sort) i era relativament poc freqüent en el sotabosc, el muguet s’ha imposat a poc a poc com la vegetació amulet.

Muguet primer de maigA la fi del segle XIX, una vaga sacseja Chicago provinent d’obrers que reclamen 8 hores de treball diari. En memòria d’aquest dia de reivindicació, la Segona Internacional Socialista a París, que s’havia reunit en honor del centenari de la Revolució Francesa, va fer del primer de maig un dia de lluita mundial per reivindicar la jornada de 8 hores. Aquest dia es dedicarà a les reivindicacions sindicals en els països industrialitzats. A França, el president Vincent Auriol farà que sigui un dia festiu en 1947.

Els obrers estaven acostumats de posar en el seu trau un triangle vermell que recordava la divisió del treball (8 hores de treball, 8 hores de son i 8 hores de lleure) amb motiu de l’1 de maig. De seguida, aquest triangle va ser substituït per una englantina roja. Estant vinculada la fortuna del muguet a l’1 de maig, els treballadors van decidir el 1907 aprofitar-se’n. A partir d’aquest moment portaran el muguet al trau.

L’1 de maig, tothom té el dret de vendre unes branquetes de muguet: només cal estar a 40 metres d’una floristeria.

Aquí hi ha un vídeo per tenir algunes informacions suplementàries.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged ,

La vaga a França: 2. Exercici i dret

Des de 1946, el dret de vaga a França és el dret reconegut i garantit per la Constitució a tot assalariat a cessar la feina per manifestar un desacord o reivindicar millores d’ordre professional.

Per ser legal i perquè l’empleat vaguista estigui protegit, una vaga ha de complir algunes condicions:

– el moviment de vaga ha de ser col· lectiu: a partir de dues persones en una empresa quan aquesta és l’única afectada, o a partir d’una persona en el marc d’un moviment que supera l’única empresa

– l’assalariat en vaga ha de cessar completament el treball

– s’han de plantejar reivindicacions d’índole professional, per exemple: la millora de les condicions de treball o el salari.

D’altra banda, en la funció pública, un preavís de vaga s’ha d’enviar amb 5 dies d’antelació a les autoritats jeràrquiques (sense comptar festes ni el cap de setmana). El mateix succeeix amb els serveis públics, tant si estan garantits per empreses públiques com privades (els transports urbans, per exemple). No es requereix cap preavís per a les altres empreses del sector privat.

Quant a la quantitat anual de dies de vaga, es pensa generalment que França es porta la palma europea: si se situa, en efecte, en segona posició, no és però la primera, el país on es fa més vaga és el menys pensat: Dinamarca! Espanya és, malgrat tot, el cinquè!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged ,

La vaga a França: 1. Etimologia

Dos posts seran prou per parlar del que alguns han descrit de vegades com un esport nacional francès: l’exercici del dret de vaga. Anem a veure ara l’etimologia de la paraula, que, fins i tot, molts francesos ignoren.

L’actual plaça de l’Hotel de Ville a París, ha estat durant molt de temps coneguda com la place de Grève o la Grève. Aquesta plaça va ser anomenada així per la seva ubicació, situada a la vora del Sena: una “grève” significa, encara avui, un banc de sorra i grava. Els treballadors sense feina es reunien allà, que és on els contractistes anaven a contractar-los. “Faire grève”, “être en grève”, significava ser a la place de Grève a l’espera de feina, seguint el costum de molts gremis parisencs, o més generalment “a la recerca de treball“.

Quan els treballadors, descontents amb el seu salari, es negaven a treballar en aquestes condicions, “ils se mettaient en grève”, és a dir, tornaven a la place de Grève, fins que algú venia amb millors propostes. “Faire grève” i “se mettre en grève”, han acabat per tenir el sentit de deixar de treballar per a obtenir un augment salarial.

La paraula “grève” ha estat finalment triada per referir-se a la interrupció voluntària, col·lectiva i concertada de la feina pels treballadors per tal d’exercir pressió sobre l’empresari o els poders públics (el que s’ha convertit lícit després de l’abolició del delicte de coalició el 1864).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

La feblesa dels sindicats francesos

Generalment es creu a  Espanya que els sindicats francesos són molt poderosos. És un error: és el contrari ! És confondre nombre i poder de les variades protestes (manifestacions, vagues, ocupacions de llocs de feina i, fins i tot, segrests de persones dirigents, últimament això succeeix cada vegada més sovint) amb organitzacions sindicals.

La taxa de sindicació dels francesos és una de les més febles dels països occidentals (a penes un 8% contra un 20% a Alemanya, 50% a Bèlgica, també un 70% a Dinamarca i, fins i tot, un 15% a Espanya!).

Sobretot en el sector privat i des de fa una mica més de vint anys, els sindicats sovint han estat desbordats per «moviments» o «coordinacions» d’assalariats que organitzen la seva defensa fora de tota organització institucional. Els sindicats no tenen més remei que d’unir-se a la protesta desencadenada per no quedar-ne a part.

A més a més, fins a la llei del 2008, cinc organitzacions sindicals es beneficiaven d’una presumpció de representativitat que els donava una prerrogativa per signar els convenis col·lectius de treball : era, doncs, indispensable en tot moviment que un d’aquests cinc sindicats intervingués en el curs de les negociacions per arribar a un acord amb la direcció.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged ,