Jubilació | Voilà! Más que francés

Artículos sobre Jubilació

Jubilació a França: el compte de penositat

A França, des de l’1 de gener de 2015, els assalariats exposats a un o més factors de penositat poden beneficiar-se d’un compte de penositat. Fins a la data, la llei enumera deu factors de penositat: el treball nocturn, el treball per torns alternants, el treball repetitiu que implica l’execució de moviments repetitius, el treball en un mitjà hiperbàric, la manipulació manual de càrregues pesades, les postures penoses , les vibracions mecàniques, els agents químics perillosos, les temperatures extremes i el soroll. Segons la Dares (Enquesta Sumer 2010), el 18,2% dels empleats podrien veure’s afectats per l’exposició a aquests factors.

Aquest compte permet als assalariats acumular punts que posteriorment podran utilitzar per seguir una formació amb vista al desenvolupament professional o per reduir la durada del seu temps de feina.

Però la principal avantatge del compte de penositat és que permet als empleats afectats jubilar-se abans. Cada any d’exposició a un factor de penositat identificat dóna dret a 4 punts; cada any d’exposició a diversos factors dóna dret a 8 punts. A partir de l’edat de 55 anys, els punts es poden convertir, a petició de l’empleat, en trimestres de jubilació, a raó d’un trimestre per 10 punts i fins a un màxim de 8 trimestres. Podrà, per tant, marxar fins a 2 anys abans de l’edat legal de 62 anys.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Mútua d’empresa i pensió complementària a França

A França, la mútua d’empresa és una mútua col·lectiva amb l’objectiu de donar cobertura social als treballadors de l’empresa. Es fa càrrec de les despeses mèdiques no reemborsades per la Seguretat Social. Les mútues d’empresa tenen l’avantatge de ser molt menys costoses que una mútua individual. La mútua d’empresa pot ser opcional però, en la majoria dels casos, és obligatòria. A més de proporcionar cobertura social, té beneficis fiscals per a l’empresa i l’empleat.

La pensió complementària és una pensió concedida en addició a les pensions pagades pel règim de base de la Seguretat Social. Tots els empleats, independentment de la seva activitat professional, han d’estar afiliats a una institució de pensió complementària. Hi ha dos règims de pensió complementària: lARRCO per a tots els empleats i lAGIRC per a quadres. Un quadre cotitza doncs a l’ARRCO fins al màxim previst per la Seguretat Social, i a l’AGIRC per les quantitats superiors a aquest límit.

Pensió complementària a FrançaPer definició, la pensió complementària permet augmentar els ingressos rebuts en la jubilació. En efecte, mitjançant la contribució als fons de pensions complementàries, l’empleat acumula punts que donaran dret a una pensió, a més de la pensió del règim de base.

Les taxes de cotització salarial i patronal varien segons l’estatus i el sou de l’empleat i el sector de l’empresa. Per exemple, en la majoria dels sectors, la contribució de l’empleat per lARRCO és del 3% i la contribució patronal del 4,5%, si l’empleat és un quadre, la taxa global de la cotització pagada a un fons AGIRC és del 20,30%, repartit entre l’empleat (7,7%) i l’empresari (12,6%).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

 

Tagged ,

La jubilació a França

El règim de les jubilacions es basa, tant a França com a Espanya, en el principi de la distribució, les cotitzacions dels actius serveixen per pagar les pensions dels jubilats. La disminució en el nombre d’actius per jubilat ha portat els poders públics a reformar el sistema de pensions: aquestes reformes s’han incrementat en els últims vint anys. És per això que, ara per ara, de vegades és difícil saber com estan les coses.

Ara, en l’última reforma, s’ha decidit augmentar gradualment (sobre sis anys) l’edat legal d’inici de la jubilació de 60 a 62 anys. A més, l’edat d’inici de la jubilació sense reducció quan no s’ha assolit el període de cotització passa de 65 a 67 anys. Per a les persones nascudes després de 1955, el període de cotització per rebre la tarifa plena s’ha ampliat: ara és de 41 anys i mig.

El nou president de la República, François Hollande ha promès tornar a canviar la jubilació als 60 anys per a les persones que es dediquen a feines penoses: els que treballen de nit, els que porten càrregues pesades, etc. Veurem en els pròxims mesos si el govern adopta aquesta reforma.

De tota manera, altres reformes haurien succeir-se: nombrosos economistes argumenten que el sistema de pensions no es podrà finaçar en el futur si l’edat legal de jubilació i el període de cotització no s’allarguen de nou en els propers anys…

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

Els regals en l’empresa francesa

Pràcticament a  totes les empreses, almenys a partir del moment en què hi ha un Comitè d’Empresa (CE), els pares reben regals per als seus fills quan arriba Nadal; la talla i el valor dels regals varien, és clar, en funció del pressupost del CE. Quan no hi ha CE, és l’amo qui pot oferir directament regals als seus assalariats. Per contra, no espereu cap cistella guarnida i plena d’ampolles, embotits i torrons: aquesta tradició no existeix a França (veure el nostre post precedent).

Aquests regals són, en principi, sotmesos a cotitzacions socials però existeix un sostre: el 2010, són eximits quan no superen el límit de 144 euros per assalariat per a un any civil; el sostre és augmentat en144 euros per nen beneficiari fins als 16 anys complerts.

A més, per beneficiar-se d’aquesta exempció, el regal ha d’estar relacionat amb un dels esdeveniments següents :

  • el naixement
  • el casament
  • la jubilació
  • la festa de les mares i dels pares
  • Santa Catarina i Sant Nicolau
  • Nadal
  • el retorn escolar per als assalariats que tinguin nens

Es poden rebre altres regals però aquests es deixen a la iniciativa dels col·legues. Per a un naixement, un sobre circula, generalment, en els diferents departaments i cadascú hi diposita el que vol. El total permetrà oferir un present en relació amb l’esdeveniment (un cotxet, un escalfa-biberons, etc.) Un casament o la marxa de l’empresa (sigui jubilació o no) també són l’ocasió per oferir un regal.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Bon any a tothom!

Tagged , , ,