Curs | Voilà! Más que francés

Artículos sobre Curs

Característiques de l’accent suís en francès

Potser ja has sentit parlar a un suís francòfon. Potser també has detectat un accent. Quins són doncs les particularitats de l’accent suís?

La primera es refereix a la conservació d’uns certs arcaismes: pronunciacions avui desaparegudesper a la majoria dels parlants contemporanis continuen vigents a Suïssa. Per exemple, un suís pronunciarà maux [mo] i mots [mɔ] (mentre que la resta de francòfons pronuncien les dues paraules de la mateixa forma: [mo]); de la mateixa manera, si avui patte i pâte es pronuncien [pAt], a Suïssa es continua pronunciant [pAt] et [pat].

La segona particularitat de l’accent suís és la seva velocitat: els suïssos són, de fet, els parlants francòfons que parlen més lentament. Segons un estudi realitzat per Sandra Schwab i Isabelle Racine el 2012 (Universitat de Ginebra), els suïssos parlen un 6% més lent que els parisencs i fins a un 20%més lent alguns casos. Aquesta característica de la parla suïssa fa que et resulti més fàcil entendre al teu interlocutor i potser Suïssa sigui un lloc preferit per a les teves primeres estades lingüístiques.

La tercera característica també es refereix a la prosòdia i es diu penúltima prominència. Aquest és el fet més destacat de l’accent suís. Com ja saps, l’accent tònic del francès es col·loca sistemàticament en l’última síl·laba del grup rítmic. Els suïssos, en canvi, tendeixen a posar aquest accent en la penúltima síl·laba del grup. En aquest vídeo trobaràs alguns exemples com « C’est la première chose qu’il FAUT dire » i « Il était marié avec une VAUdoise ». (“És el primer que has de dir” i “Estava casat amb una valdenca”, -del cantó suís de Vaud).

¡Et desitgem unes bones festes!

Tagged , , ,

Quantia i revalorització del salari mínim a França

El Salari Mínim Interprofessional de Creixement, més conegut per l’abreviatura SMIC, és, a França, el salari mínim per hora per sota del qual està prohibit pagar un empleat. Es revaloritza almenys cada any, l’1 de gener. A més, si la inflació observada entre el nivell utilitzat com a referència per a l’últim augment de l’SMIC l’1 de gener i el darrer mes conegut (N-1) supera el 2%, es revaloritzarà automàticament en el mes N+1 pel percentatge d’aquesta inflació.

A causa de la forta pujada de la inflació el darrer any, s’han produït diverses revaloritzacions automàtiques el 2022: després d’una pujada “normal” del 0,9% l’1 de gener, es va revaloritzar un 2,65% l’1 de maig i un 2,01% l’1 d’agost.

El seu increment correspon almenys a la inflació observada l’any anterior, més el 50% de l’increment del poder adquisitiu del salari bàsic per hora del treballador.

Des de l’1 d’agost de 2022, el valor de l’SMIC brut és d’11,07 € per hora a França, o sigui que, per a un treball a temps complet, suposa 1.678,95 € bruts mensuals, és a dir, 1.329,05 € nets. Entre els països de l’OCDE, França té un dels salaris mínims més alts.

El 2021, el salari mínim va afectar 2,04 milions d’empleats (aproximadament el 12% de l’ocupació assalariada a 1 de gener de 2021). Entre els assalariats amb salari mínim, el 59,3% són dones, el 24,1% treballa en empreses de menys de 10 empleats i el 34,6% exerceixen la seva activitat a temps parcial.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Pronunciar bé paraules franceses amb dièresi

El menys conegut dels accents utilitzats en francès és sens dubte la dièresi. Per a què serveix i quina és la pronunciació correcta de les paraules que la contenen?

En francès, aquest accent és un signe ortogràfic format per dos punts juxtaposats que es col·loquen sobre determinades vocals: e, i, o, u, y. Indica que la vocal accentuada no ha de formar un dígraf i que, per tant, ha d’estar separada de la vocal anterior o següent a la divisió sil·làbica.

Sabeu, per exemple, que en francès el dígraf -ai- es llegeix “è”; el trobem molt sovint, especialment en les desinències de l’imperfet en primera, segona i tercera persona del singular així com en la tercera persona del plural:

Je jouais, tu jouais, il jouait, ils jouaient

Si la i porta dièresi, ja no es pot associar amb la a que la precedeix per formar el fonema “è”; aquest és el cas de la paraula « dadaïsme »: [da/da/ism]. De la mateixa manera, amb « héroïsme », la grafia -oi- no pot llegir-se “wa” sinó o/i: [e/ro/ism].

Finalment, cal assenyalar que des de les correccions ortogràfiques de 1990, les paraules acabades amb la síl·laba -gu- es pronuncien clarament i seguides d’una e o una i porten dièresi a la u: aiguë (agut), ambiguë (ambigu), ambigüité (ambigüitat), contiguë (contigu), exiguë (exigu), exiguïté (exigüitat).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Causa negativa o positiva: com expressar-la en francès

Depenent de si el parlant jutjarà una causa negativa, positiva o, per contra, es nega a prendre partit, podrà utilitzar diferents connectors: à cause de (a causa de), grâce à (gràcies a) i en raison de (degut a). À cause de (a causa de) introdueix una causa negativa:

Les vols à destination de Paris sont annulés à cause de la neige.

Grâce à, per contra, presenta una causa considerada positiva:

Si j’ai réussi à obtenir ce travail, je peux dire que c’est grâce à toi.

En raison de no permet a l’emissor posicionar-se, així doncs presenta la causa de manera neutra, per tant, el presentador del telenotícies dirà:

Aujourd’hui, la circulation des trains de banlieue a été perturbée en raison de la grève des cheminots.

Dir “à cause de” significaria que pren partit i que jutja aquesta vaga d’innecessària, sense fonament, etc.

Aquestes tres expressions van seguides d’un substantiu: *à cause de que*, *grâce à de que* i *en raison de que* no són correctes i, per tant, no es poden utilitzar. Si no coneixeu el substantiu que correspon al verb, sempre es pot utilitzar l’expressió “le fait que“:

Il n’a pas pu la voir à cause de qu’elle est partie.

Il n’a pas pu la voir à cause du fait qu‘elle est partie.

Atenció a la locució dû à: molts catalanoparlants la utilitzen malament.

No podeu col·locar-la a l’inici de la frase (traducció literal de degut a). Dû à segueix al verb être:

Le retard des vols est dû à la neige.

Òbviament, hauràs de concordar el participi passat si cal:

Les inondations sont dues au changement climatique.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Com pronunciar la grafia oi en francès?

Quina és la pronunciació correcta de la grafia oi? La e llatina es va transformar, en un primer moment, a La Gàl·lia, en ei. Per exemple, me, lògicament va passar a mei. A principis del segle XII, aquest diftong es va transformar de nou en oi; i així mei es va escriure moi. És, per cert, l’ortografia actual del francès.

Però si la grafia va arrelar fa ja un mil·lenni, la llengua parlada ha continuat evolucionant i l’ortografia no ha correspost més a la fonètica. A la fi del segle XII oi es va pronunciar “oé” després “oè”. Si aneu al Quebec, és així com es pronuncia.

A la fi del segle XV, els habitants de París comencen a pronunciar “wa”; aquesta pronunciació aviat es difon en tot el país i a la Revolució, només els aristòcrates continuen pronunciant “oè”. Més tard, un episodi cèlebre de la història de França mostra fins a quin punt la pronunciació “wa” s’havia tornat majoritària. En la Restauració, en 1814, es diu que, en el moment de la pujada al tron, Luis XVIII hauria pronunciat: “Le Roè, c’est moè“, la qual cosa li hauria valgut gran nombre de burles.

Però atenció! En la mateixa època, oi, en algunes paraules, comença a pronunciar-se no “wa” sinó “è”. Llavors es va canviar la grafia per ai. És per aquest motiu, per exemple, que existeix la paraula français i el nom François: el primer, al contrari del segon, va sofrir la reforma de l’ortografia, es pronuncien de forma diferent però tenen un origen comú.

En resum, després d’aquesta època, cap altre canvi de pronunciació ha canviat el curs de les coses, i heus aquí perquè la grafia oi es pronuncia encara “wa”!

En els nostrescursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , , , ,

Classes de francès en empreses

Com cada any al setembre, i des de fa més de 13 anys, es reprenen les classes de francès a VOILÀ. Estem contents de començar un nou any amb els nostres antics clients (alguns dels quals porten amb nosaltres des del naixement de VOILÀ); i amb gran entusiasme donem la benvinguda als nous!

En els darrers anys, a causa del covid, l’organització de les formacions s’ha modificat profundament i això de tal manera que és inimaginable tornar enrere. A causa de l’auge del teletreball, la major part de les classes s’han impartit en línia. La durada de les formacions també s’ha ampliat i ja no és estrany que una empresa ofereixi formació al juliol o fins i tot l’agost. Per tant, ens hem adaptat als nous imperatius i continuem desenvolupant-nos centrant-nos en 5 àrees:

 1. Centrar-se exclusivament en l’oferta de cursos de francès a empreses
 2. Oferir classes presencials i classes en línia
 3. Garantir una resposta constant a les variades i canviants necessitats dels nostres clients
 4. Prioritzar la contractació de professors ben formats i motivats
 5. Ajustar els nostres preus al màxim

Aquest any, òbviament, seguirem esforçant-nos per fer una millor feina per satisfer els nostres clients, tant els antics com els nous. Com? Simplement qüestionant constantment les nostres pràctiques i les nostres creences!

Us desitgem un excel·lent any d’aprenentatge del francès amb nosaltres!

Tagged ,

Escriure facilment senzills emails en francès

Molts estudiants de francès llengua estrangera volen, per damunt de tot, ser capaços d’expressar-se oralment. Molts també han d’escriure emails curts i simples. Això és normalment una tasca que preocupa perquè és una mica delicada. Molt a prop de la llengua oral, aquest tipus d’escriptura, (anomenada “escriptura digital”) no és simplement l’adopció d’un estil oral: d’alguna manera és un entremig entre la llengua escrita i l’oral. Un email molt “oral” seria massa familiar, un email massa “escrit” seria ridícul.

També és necessari conèixer les característiques principals d’aquests escrits digitals:

– l’ús predominant del present: així doncs és un temps verbal que heu de dominar. No hi ha sort!, com en totes les llengües llatines, en francès, el present és el temps més complicat!

– l’ús més freqüent que en el llenguatge oral i l’escrit, dels pronoms de la primera persona. Així doncs podeu concentrar el vostre esforç de memorització, si aneu curts de temps, en la morfologia verbal de “Je” i “Nous” (eviteu el « on », molt usat oralment però massa relaxat per a un email professional).

– la importància de l’ús de verbs modals, és a dir: pouvoir, vouloir, devoir.

– simplificació de l’escriptura com l’ús d’abreviatures i sigles (RV significa rendez-vous (cita), dispo significa disponible (disponible) o disponibilité (disponibilitat)).

l’escriptura fonètica (aquesta escriptura és, però, molt familiar i us heu d’assegurar que la relació que manteniu amb el vostre corresponent és la més adequada).

Finalment, tingueu en compte que, actualment, entre les salutacions finals més utilitzades, teniu: : « À très vite », per emfatitzar el fet que esteu en contacte estret amb el vostre interlocutor i « Bien à vous», que té l’avantatge de no ser ni massa formal ni massa familiar.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

La gramàtica francesa explicada a través de la fonètica

Com totes les gramàtiques de les llengües romàniques, la gramàtica francesa és “complicada”, això sí. Però hi ha alguns consells que et poden ajudar-te en el teu aprenentatge. No entendre fins a quin punt els francesos detesten el hiat, és a dir, la successió de dues vocals que pertanyen a síl·labes diferents, és estar condemnat a no entendre una multitud de “rareses”. Perquè els francesos són molt enginyosos quan es tracta d’evitar aquest hiat tan desagradable a les seves orelles. Simplement podem dir que el principi recurrent és intercalar una consonant entre les dues vocals en qüestió.

Aquest antipatia vers el hiat explica per tant algunes excepcions gramaticals:

 • L’adjectiu demostratiu masculí singular Ce es transforma en Cet davant d’una paraula que comença amb vocal: Ce stylo / Cet ami
 • L’adjectiu possessiu femení de la tercera persona del singular Sa es converteix en Son davant de vocal: Sa participation /  Son offre
 • Els articles Le i La passen a L’ davant d’una paraula que comença per vocal: Le manteau / L’ordinateur i La chaussure / L’ école
 • Els pronoms personals Le i La també es converteixen en L’ davant un verb que comença per una vocal: Il l’a reconnue immédiatement / Nous l’écoutons avec attention
 • Alguns adjectius es transformen: per exemple, beau es converteix en bel i vieux canvia a vieil:  Beau bâtiment / Bel édifice i Beau cheval / Bel homme
 • L’adició d’una « t » d’enllaç en determinades inversions subjecte-verb per la interrogació (quan el verb acaba en vocal i el pronom també comença amb una vocal): Reviendra-t-il ? A-t-il chanté ?

Així doncs, de vegades el francès no multiplica les excepcions gramaticals per pur plaer (o per pura malícia!).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

No confondre les paraules mieux i meilleur en francès

Un error molt comú dels estudiants catalanoparlants de francès com a llengua estrangera és la confusió entre mieux i meilleur. L’explicació és molt senzilla: no hi ha cap diferència entre aquestes dues paraules en català. Així, mieux i meilleur es tradueixen com millor.

En francès, mieux és el comparatiu (o superlatiu) de l’adverbi bien; meilleur és el comparatiu (o superlatiu) de l’adjectiu bon. Si no estàs segur de quina forma usar, el truc consisteix a eliminar la comparació per a trobar la frase inicial.

Per exemple, hauries de dir: « Depuis quelques mois, il parle mieux » o « Depuis quelques mois, il parle meilleur » ? Només recorda que en absència de qualsevol comparació diries: « Il parle bien » (i no *il parle bon*). Per tant, la frase correcta seria: « Depuis quelques mois, il parle mieux ». Probablement és una mica laboriós, però almenys ja no correràs el risc d’equivocar-te!

Finalment, queda recordar que, en ser bon i meilleur adjectius, variaran en gènere i número: bon(ne)(s) et meilleur(e)(s).

Une bonne pizza et Les meilleures pizzas du quartier.

No obstant això, les pronunciacions de meilleur, meilleure, meilleurs i meilleures són idèntiques!

Quant a mieux, al ser un adverbi, és invariable i sempre s’escriu amb una x final.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Parlant de feina en francès: « Boîte » i « Taf »

Dues expressions col·loquials són molt utilitzades pels francòfons per referir-se a les seves activitats professionals. La paraula « boîte », amb el seu accent circumflex a la i, ja s’utilitzava en francès al segle XII. Derivaria del gal·loromà  buxita, que vindria del llatí buxus, el boix del qual es feien certes capses i que va donar l’equivalent anglès box (ja hem vist que moltes paraules angleses deriven directament del francès).

« Boîte »  va designar primer, en diversos argots, un lloc tancat, on s’està atapeït, tancat (penseu que boîte es convertiria més tard en un sinònim de discoteca), incòmode i… on, finalment, es treballa. Per tant, la paraula ha acabat designant comunament una empresa: « Je viens de changer de boîte » (Acabo de canviar d’empresa), « Et ta boîte, ça va ? » (Com va la teva empresa?), etc. És important saber: en una conversa espontània, els francesos prefereixen parlar de boîte que d’empresa.

Però què es fa a una empresa? Es treballa, és clar. Però, millor encara, « on bosse » (es treballa) o « on taffe » (els dos verbs són sinònims i col·loquials). « Taffer » ve de « taf »,  sinònim col·loquial de feina:  « Et ton taf, ça va ? » (Va bé a la teva feina ?), « Désolé, je ne peux pas, j’ai trop de taf. » (Ho sento, no puc, tinc massa feina). L’origen de la paraula  « taf » és fosc: un acrònim de « Travail À Faire » (treball per fer) donat pels professors? O és una paraula que ve de l’antic argot dels lladres, el taf que designa la part del botí, per tant la recompensa per una feina? No confongueu taf amb la taffe: aquesta última, també col·loquial, es refereix a una calada de cigarreta!

Per descomptat, pots trobar aquestes dues paraules a la mateixa frase: « Dans ma nouvelle boîte, on taffe jamais le vendredi après-midi ! » (A la meva nova empresa, mai treballem els divendres a la tarda!).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,