Accent francès | Voilà! Más que francés

Artículos sobre Accent francès

Característiques de l’accent suís en francès

Potser ja has sentit parlar a un suís francòfon. Potser també has detectat un accent. Quins són doncs les particularitats de l’accent suís?

La primera es refereix a la conservació d’uns certs arcaismes: pronunciacions avui desaparegudesper a la majoria dels parlants contemporanis continuen vigents a Suïssa. Per exemple, un suís pronunciarà maux [mo] i mots [mɔ] (mentre que la resta de francòfons pronuncien les dues paraules de la mateixa forma: [mo]); de la mateixa manera, si avui patte i pâte es pronuncien [pAt], a Suïssa es continua pronunciant [pAt] et [pat].

La segona particularitat de l’accent suís és la seva velocitat: els suïssos són, de fet, els parlants francòfons que parlen més lentament. Segons un estudi realitzat per Sandra Schwab i Isabelle Racine el 2012 (Universitat de Ginebra), els suïssos parlen un 6% més lent que els parisencs i fins a un 20%més lent alguns casos. Aquesta característica de la parla suïssa fa que et resulti més fàcil entendre al teu interlocutor i potser Suïssa sigui un lloc preferit per a les teves primeres estades lingüístiques.

La tercera característica també es refereix a la prosòdia i es diu penúltima prominència. Aquest és el fet més destacat de l’accent suís. Com ja saps, l’accent tònic del francès es col·loca sistemàticament en l’última síl·laba del grup rítmic. Els suïssos, en canvi, tendeixen a posar aquest accent en la penúltima síl·laba del grup. En aquest vídeo trobaràs alguns exemples com « C’est la première chose qu’il FAUT dire » i « Il était marié avec une VAUdoise ». (“És el primer que has de dir” i “Estava casat amb una valdenca”, -del cantó suís de Vaud).

¡Et desitgem unes bones festes!

Tagged , , ,

Pronunciar bé paraules franceses amb dièresi

El menys conegut dels accents utilitzats en francès és sens dubte la dièresi. Per a què serveix i quina és la pronunciació correcta de les paraules que la contenen?

En francès, aquest accent és un signe ortogràfic format per dos punts juxtaposats que es col·loquen sobre determinades vocals: e, i, o, u, y. Indica que la vocal accentuada no ha de formar un dígraf i que, per tant, ha d’estar separada de la vocal anterior o següent a la divisió sil·làbica.

Sabeu, per exemple, que en francès el dígraf -ai- es llegeix “è”; el trobem molt sovint, especialment en les desinències de l’imperfet en primera, segona i tercera persona del singular així com en la tercera persona del plural:

Je jouais, tu jouais, il jouait, ils jouaient

Si la i porta dièresi, ja no es pot associar amb la a que la precedeix per formar el fonema “è”; aquest és el cas de la paraula « dadaïsme »: [da/da/ism]. De la mateixa manera, amb « héroïsme », la grafia -oi- no pot llegir-se “wa” sinó o/i: [e/ro/ism].

Finalment, cal assenyalar que des de les correccions ortogràfiques de 1990, les paraules acabades amb la síl·laba -gu- es pronuncien clarament i seguides d’una e o una i porten dièresi a la u: aiguë (agut), ambiguë (ambigu), ambigüité (ambigüitat), contiguë (contigu), exiguë (exigu), exiguïté (exigüitat).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Pronunciar bé [b], [v] i [z] en francès

Molts estudiants catalanoparlants tenen dificultats per reproduir correctament certs fonemes del francès. No obstant això, hi ha alguns «truc» relativament senzills per facilitar la seva pronunciació. Prenguem el cas de [b], [v] i [z]. La [b], escrita b, és un so molt més dur i contundent que el que solen produir els catalanoparlants. Per pronunciar-lo millor, cal intentar, en un primer moment, col·locar-lo al començament de la seqüència, veure l’exemple:

Bouteille, Bravo, Barbe, Bis

En general, hauràs d’utilitzar més energia per millorar la teva pronunciació (com si estiguessis tens).

J’ai beaucoup bu d’eau au bar.

Il est difficile voire impossible de bien parler arabe.

Per reproduir millor [v], escrita v, i [z], escrita z o s (quan és intervocàlica), és exactament el contrari! És més fàcil pronunciar aquests dos fonemes quan estan en posició final. Veure l’exemple:

Rêve, Mauve, Treize, Chose

Hauràs de reduir l’energia utilitzada (com si de sobte estiguessis cansat) per produir aquests dos fonemes per millorar la teva pronunciació.

Les enfants vont en vélo à Zanzibar.

Je vois que vous hésitez.

En resum: ¡molta energia per la [b] i una gran fatiga per la [v] i [z].

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

Taller de formació de fonètica verbo-tonal

Com cada any, el nostre equip de professors ha seguit una formació contínua en fonètica verb-tonal amb el nostre coordinador pedagògic Philippe Mijon. Aquest mètode, nascut a la dècada dels anys 50 i destinat inicialment a persones amb problemes d’audició, es va adaptar després per als estudiants de francès com a llengua estrangera. Es basa en el principi que l’estudiant pronuncia malament perquè sent malament: el mètode s’enfoca doncs en l’estudiant i els seus errors. Se centra en donar prioritat a la prosòdia, és a dir, principalment al ritme i a l’entonació. Per corregir els errors fonètics de l’estudiant, disposa d’una multitud d’instruments que permetran al verb-tonalista proposar una « optimale de correction ». Aquesta té per objectiu millorar la percepció de la matèria sonora per part de l’estudiant per, en definitiva, millorar la seva pronunciació.

Al llarg de l’any, el nostre equip de professors s’ha reunit regularment per a les sessions de formació per aprendre les tècniques del mètode verb-tonal. Però, per ser adquirit, aquest mètode també s’ha de posar en pràctica. Aquest ha estat doncs l’objecte del nostre primer taller al mes de juny. Seguiran altres tallers pràctics durant tot l’any 2019-2020. Gràcies als nostres estudiants que han estat disposats a prestar-se al joc perquè els nostres professors completin així la seva formació!

Com tots els anys en aquesta època, el bloc de VOILÀ se’n va de vacances. Els nostres cursos continuen durant tot el mes de juliol. Bon estiu per a tots!

Tagged ,

L’accent circumflex en francès

Encara que l’accent circumflex va aparèixer en el Renaixement, s’ha utilitzat sistemàticament en l’idioma francès des del segle XVIII. Fins a aquell moment, es continuava escrivint algunes s col·locades davant d’una altra consonant i això fins i tot si ja no es pronunciaven en francès. Quan es va editar el diccionari de l’Acadèmia Francesa l’any 1740, es va decidir que aquestes s serien eliminades de la grafia. Però els francesos, potser excessivament nostàlgics, van decidir notar aquesta desaparició amb un accent circumflex sobre la vocal precedent.

 

 

És així que teste s’ha convertit en tête, hospital, hôpital, bastir, bâtir, etc. Saber l’origen d’aquest accent és, per tant, molt útil per a tots els parlants de llengües romàniques que han conservat la s perquè encara es pronuncia. Si una paraula amb un accent circumflex és difícil d’entendre, n’hi haurà prou amb afegir una s darrere de la vocal per trobar, en principi, la paraula d’una llengua llatina. Així, Pâques dóna naturalment Pasques, és a dir Pasqua en català. Però compte! no totes les s davant de consonants han desaparegut perquè algunes continuen pronunciant-se… Per tant, s’escriu fête, però festin i festoyer.

Finalment, també s’utilitza l’accent circumflex com un signe diacrític, és a dir, per distingir els homòfons: sûr i sur, i du, mûr i mur, etc.

Per concloure, cal notar que des de la reforma de la simplificació de l’ortografia oficial del francès de 1990, el circumflex ha desaparegut de la i i de la u (excepte si la seva desaparició pot donar lloc a ambigüitat, com en / du, per exemple).

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , , , ,

É, È, Ê, À, Â, Ù i Û : els accents en francès

L’error habitual dels catalanoparlants és creure que els accents francesos corresponen, com en la seva llengua materna, als accents tònics: res més fals!

L’accent tònic francès és, com ho vam veure fa algun temps (veure el nostre article anterior sobre l’accent tònic francès), sempre situat al final del grup rítmic. Diem “sempre” perquè aquesta regla no pateix cap excepció. En francès, per tant, és inútil assenyalar la síl·laba tònica amb qualsevol accent.

Per què llavors escriure é, e i ê? Simplement per assenyalar diferents sons – diferents fonemes hauríem de dir. El francès és una de les llengües mundials que té el major nombre de fonemes vocàlics, setze per ser exactes. Recordem que els sistemes més freqüents fan servir 5 vocals. Atès que l’alfabet llatí era limitat, ha calgut doncs inventar noves grafies per assenyalar certs fonemes vocàlics.

 

La grafia e és pronunciada en principi [ə] : le

la é és pronunciada [e] : été

la è i la ê [ɛ] : père, fête.

 

 

Durant la segona meitat del segle XX, la [ɑ] posterior, assenyalada â, pràcticament ha desaparegut a favor de [ä] anterior (a França, la gent gran sovint segueix fent la distinció). La a de date i pâte actualment es pronuncia de la mateixa manera.

Finalment, alguns accents, u/ù/û y a/à, permeten evitar una ambigüitat entre homògrafs: per exemple ou/où, sur/sûr i il a 2 chats /à midi.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , , ,

Breu curs sobre l’accent tònic en francès (2)

L’última vegada us vam explicar algunes regles per millorar la vostra pronunciació en francès. Però, després de la teoria, anem a practicar! Aquí tenim dues petites activitats que ara us permetran exercitar-vos.

Us proposem una llista de paraules que sens dubte no us suposaran cap problema de comprensió. Com les pronunciaríeu si fóssiu francesos?

Abracadabra, Pavarotti, Madonna, México, Zapatero, Penelope Cruz, Ulldecona, Grosso modo, Antonio Banderas, Métro, CD, Parking, Alonso, Zorro, Fiasco, Cinéma, Carmen, Basta, Moto, Pizza

Ja ho heu provat? Llavors, ara escolteu la solució:

 

Però no hi ha res millor que imitar els mateixos francesos quan parlen el vostre idioma. Ja que inconscientment reprodueixen la «música» de la seva llengua, és a dir, en particular, les regles d’accentuació que són específiques del francès. Heus aquí un exemple del que pot donar de si:

 

Llanceu-vos sense vergonya, no tingueu por a exagerar, de caricaturitzar i recordeu: «Qui millor imita és qui ho ha entès tot»!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,