Cursos de francès per a empreses

Cursos de francès per a empreses

ENS ADAPTEM A LA SEVA EMPRESA

Per experiència, ja sabem que s’aprèn un idioma per diversos motius i amb diferents finalitats. Per Voilà tots els objectius d’aprenentage són vàlids. Per aquest motiu, la nostra programació s’ajusta de forma natural als objectius de la seva empresa i de l’alumne. També ens comprometem a seguir constantment l’evolució de les classes i en adaptar el programa d’aprenentatge establert en funció de les noves necessitats que vagin sorgint al llarg de tot el curs.

LA PROFESSIONALITAT DEL NOSTRE EQUIP

El nostre equip està format per docents nadius i amb una titulació mínima amb Màster en Didàctica de Llengua Francesa per a estrangers. Tots els nostres professors han estat acuradament seleccionats per la seva llarga experiència en el camp empresarial i tenen, en general, una doble llicenciatura (ciències econòmiques, dret, filologia…). Aquesta doble llicenciatura afavoreix un aprenentatge global de la llengua, beneficiant-se l’alumne amb una visió més àmplia del món empresarial.

SOM ESPECIALISTES EN FONÈTICA

Voilà és únic en destacar en la seva programació la part oral i l’ensenyament de la fonètica. Sabem, per experiència, que el fet d’haver estudiat durant molt de temps una llengua no garanteix una comprensió i una expressió orals suficients per a poder-se comunicar d’una forma adequada, especialment amb el francès, car el seu codi escrit difereix del seu codi oral. Per aquest motiu, tots els nostres professors són especialistes en fonètica correctiva (metodologia verbo-tonal).

Exemple de sessió de treball fonètic.

En un grup petit, cadascú repeteix la frase d’un diàleg que el professor li proposa. Aquest treballa amb l’estudiant en funció dels seus errors de pronunciació. Una sessió de treball fonètic és, generalment, molt amena i divertida!

EL NOSTRE PLA DE FORMACIÓ

  • Avaluem als participants en les diferents àrees (expressió-comprensió/oral-escrita)
  • Analitzem les necessitats específiques de cada empresa
  • Programem les classes segons el resultat obtingut
  • Efectuem un seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant
  • Controlem contínuament la qualitat dels nostres serveis