Les relacions de parella a l’empresa

En general, les parelles s’amaguen més que mostrar-se, sobretot a les PIME. Si no hi ha evidentment cap directriu de prohibició (això seria il·legal, des de les lleis Auroux del 1982, les empreses no poden prohibir als seus assalariats tenir una aventura, ni traslladar-los o acomiadar-los per aquesta raó), mostrar-lo no està molt bé percebut ja que s’hi veu sobretot com una font de problemes per a la bona marxa de l’empresa: si la parella discuteix o fins i tot se separa, les relacions professionals arrisquen fer-se tenses i dolentes. A més a més, dues persones unides sentimentalment poden no ser-ho en el seu treball en cas de relació jeràrquica o si pertanyen a dos departaments diferents.

De totes maneres, les persones tenen, per elles mateixes, tendència a voler protegir la seva intimitat. Però una relació per més que continuï estant oficialment amagada, dins del microcosmos que constitueix l’empresa, sempre s’acaba sabent que “la tal és amb “tal altre“. L’avantatge ? Com és un secret (un secret a veus), ningú no pot fer cap pregunta directa (ja que es suposa que no s’està al corrent): un mitjà segur d’estar tranquil!

I tanmateix, malgrat aquest tabú, segons un estudi recent de la societat Monster, prop del 30% de parelles s’han trobat a la feina!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

Expressar la conseqüència gràcies a “du coup”

Segur que coneixeu nombrosos connectors lògics de conseqüència: donc, alors, par conséquent, ainsi… n’existeix un altre que pocs estudiants de francès llengua estrangera coneixen: és du coup (per això).

Aquesta expressió és molt utilitzada, cada vegada més utilitzada i, fins i tot, segons l’opinió d’alguns, massa utilitzada: això esdevé un tic o una mania sembrar les frases amb du coup. Heu de parar atenció i reservar el seu ús per a les situacions informals i essencialment a l’oral: l’expressió és familiar.

És quasi un sinònim de par conséquent – el qual, no és utilitzat a l’oral. Es diu de vegades que du coup s’utilitza quan la conseqüència és inesperada. No és del tot exacte. Utilitzant aquesta expressió, simplement feu semblant de creure que la conseqüència de la primera proposició és única i, al cap i a la fi, lògica.

A :

Il y avait une promotion sur les portables du coup j’en ai acheté un.

no hi ha relació de causa efecte entre l’afirmació i l’acció: no és perquè hi hagi una promoció que, automàticament, es compri un portàtil. I, tanmateix, és el que dieu, el que us permet legitimar la vostra acció (aquí la vostra compra): heu tingut raó, era normal comprar-ne un ja que hi havia una promoció.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,