Cultura empresarial francòfona i gestió intercultural

No et perdis el nostre blog

  • All
  • Fonètica
  • Interculturalitat
  • Llengua
Llengua

Expressions franceses amb la paraula « Affaire »

Formació de francès en empreses: La paraula affaire (negoci), en singular o en plural, és l’origen de moltes expressions molt utilitzades.

Leer artículo →
Llengua

Connector lògic « cela étant »

Classes de francès en empreses: Cela étant és un connector lògic de concessió poc conegut pels estudiants de francès com a llengua estrangera.

Leer artículo →
Llengua

Paraules franceses en català

Classe de francès en empreses: En espanyol, algunes paraules són d’origen francès, es diuen gal·licismes. I la llengua a vegades ens reserva algunes sorpreses.

Leer artículo →
Interculturalitat

En quin moment s’ha de dir « Bonjour » a França?

Curs de francès en empreses: Fins i tot, si no tens cap interacció amb una persona, a vegades és molt recomanable saludar al teu interlocutor!

Leer artículo →
Interculturalitat

La reunió de treball a França

Cursos de francès en empreses: Les reunions de negocis no són necessàriament els millors llocs per a prendre decisions, i potser això no és dolent!

Leer artículo →
Interculturalitat

Els permisos per motius personals a França

Ensenyament del francès en empreses: El permís sabàtic i el permís no remunerat són dos permisos especials regulats per la llei o el conveni col·lectiu.

Leer artículo →
Llengua

Errors habituals dels catalanoparlants en francès

Aprenentatge del francès en empreses: Les interferències entre la llengua d’aprenentatge i la llengua materna són la causa de nombrosos errors de sintaxis dels hispanoparlants i els catalanoparlants.

Leer artículo →
Fonètica

Diferència entre el francès parlat i l’escrit

Formació en francès per a empreses: La pronunciació del francès, amb el temps, correspon cada vegada menys amb la seva escriptura.

Leer artículo →
Llengua

Expressions franceses extretes de la literatura

Classes de francès en empreses: La literatura, i especialment el teatre, és l’origen de moltes expressions franceses.

Leer artículo →
Llengua

Freqüència d’ús dels connectors lògics en francès

Classe de francès en empreses: A l’oral com a l’escrit, els francesos tendeixen a articular els seus discursos gràcies als connectors lògics.

Leer artículo →
Llengua

Ús de l’expressió “On va dire” en francès

Cursos de francès en empreses: L’expressió « On va dire » s’ha convertit en un autèntic tic del llenguatge entre alguns francesos.

Leer artículo →
Llengua

Quin és l’origen de la paraula francesa “grève”

Curs de francès en empreses: La plaça de la Grève a París, és l’origen de la paraula grève (vaga).

Leer artículo →

Ús del connector logic “pourtant” en francès

Ensenyament del francès en empreses: El connector lògic “pourtant” és un parany per als catalanoparlants.

Leer artículo →
Interculturalitat

Com es pot tornar a saludar algú a França?

Si tornes a creuar-te amb un col·lega a qui ja has saludat a la teva arribada, què faràs? A Catalunya, segons els seus costums, es …

Leer artículo →
Interculturalitat

Els negocis en francès a l’Àfrica Occidental

Formació en francès per a empreses: Les relacions professionals estan generalment marcades per un gran formalisme en els països francòfons africans.

Leer artículo →
Interculturalitat

Freqüència dels connectors lògics en francès

Classes de francès en empreses: els francesos fan un ús desmesurat dels connectors lògics per articular i organitzar els seus discursos.

Leer artículo →
Interculturalitat

Interculturalitat: el pes del sistema educatiu

Classe de francès en empreses: conèixer bé el sistema educatiu del seu interlocutor és indispensable en les seves relacions interculturals.

Leer artículo →
Llengua

“Mais” i “quand même” per reforçar l’oposició en francès

Cursos de francès en empreses: Per reforçar l’oposició, mais i quand même s’utilitzen sovint a l’oral.

Leer artículo →
Interculturalitat

L’ús de les sigles i abreviatures en francès

Curs de francès en empreses: les sigles i abreviatures permeten que els francesos parlin més ràpid. Cal conèixer les principals.

Leer artículo →
Llengua

Els significats de l’expressió francesa « N’importe quoi »

Ensenyament del francès en empreses: És imprescindible conèixer l’expressió polisèmica « n’importe quoi » !

Leer artículo →
Interculturalitat

El Compte Personal de Formació dels francesos

Aprenentatge del francès en empreses: Després de la reforma del 2019, el compte personal de formació està acreditat en euros.

Leer artículo →

© 2023 Voilà! Más que francés. All rights reserved. Política de Privadesa  | Termes i condicions  | Política de Cookies