El pronom complement Y en francès

Després del pronom complement EN de fa quinze dies, aquí està el pronom complement Y.

Sovint associem l’ús del pronom complement Y amb la preposició À; en part és inexacte.

Podeu utilitzar-la per reemplaçar els complements de lloc que sovint, és cert, estan introduïts per la preposició À, però no sempre!

Claire habite à Rome / Claire y habite.

Però atenció:

Je suis sur la Place Catalogne depuis une demie heure / j’y suis depuis une demie heure.

Nous allons en Pologne cet été / nous y allons.

Y també substitueix els complements dels verbs que estan introduïts per la preposició À: penser à, participer à, remédier à, etc.

Ils jouent à la marelle / ils y jouent.

Atenció! Com EN, el pronom Y no pot substituir una persona, per tant, haureu d’utilitzar el pronom tònic:

Je pense à mon grand-père / j’y pense / je pense à lui.

Finalment, hi ha moltes expressions idiomàtiques amb Y, una de les més conegudes és: Ça y est ! Aquesta expressió s’usa quan alguna cosa està acabada o realitzada.

Ça y est ! Je suis en vacances !

Ça y est ! Il est encore dans la lune !

I ja per acabar, atenció amb la utilització de l’expressió il y a (on el gir impersonal ha integrat el pronom complemento de lloc Y) amb el pronom EN.

Il y a beaucoup de touristes / il y en a (per no esmentar l’enllaç obligatori de EN amb el verb A).

En els nostres cursos de francès, també s’aprèn això!

 

 

 

Tagged , , ,

El pronom complement EN en francès

 

Sovint associem l’ús del pronom complemento EN amb la preposició DE; en part és inexacte.

Aquest pronom s’utilitza per expressar les quantitats determinades:

Je prends trois sucres / j’en prends trois.

(en aquest cas, EN no substitueix un grup que comença amb la preposició DE).

i les quantitats determinades:

Je mange de la viande / j’en mange.

A part de l’expressió de les quantitats, el pronom EN reemplaça també els complements dels verbs que són introduïts per la preposició DE: avoir envie de, avoir besoin de, parler de, etc.

Il revient de vacances / il en revient.

No obstant això atenció! Teòricament EN no pot, en aquest cas, substituir a una persona:

Je parle de ma fille / j’en parle / je parle d’elle.

Tanmateix cal afegir immediatament que molts francòfons (cada cop més?) utilitzen aquest pronom incorrectament i no és estrany sentir « J’en parle » per « Je parle de ma fille ».

Finalment, existeixen expressions idiomàtiques amb EN:

Je m’en vais (me’n vaig, deixo aquest lloc).

J’en ai marre (ja en tinc prou, no puc suportar-ho més; registre familiar).

Ne t’en fais pas ! / ne vous en faites pas ! (no us preocupeu!).

En els nostres cursos de francès en empresa, també s’aprèn això!

Tagged , ,