El verb brouiller i els seus derivats

Léxic derivat del verb francès brouillerEl verb brouiller, és a dir, posar les coses en desordre, ha donat lloc a una gran família de paraules molt utilitzades en el francès quotidià. Presentada com un petit mapa, potser pugui ser més fàcil de recordar! En primer lloc cal assenyalar que el desordre o l’absència d’harmonia presideix tota aquesta petita família.

Une brouille és un desacord, una discrepància entre dues persones; així doncs podeu estar brouiller avec (renyit amb) algú. Però si els ous estan brouillés (remenats), simplement vol dir que han estat cuinats barrejant ràpidament la clara i el rovell (sense batre perquè si no prepareu una truita!). Embrouiller significa embolicar alguna cosa però també sembrar la confusió en la ment d’una persona, d’aquí la paraula embrouille: confondre amb la intenció d’enganyar.

Si esteu confosos o una cosa ho està, heu de vous débrouiller o débrouiller la cosa, és a dir, vosaltres o les coses cal posar-les en ordre. La capacitat de fer sortir d’un mal pas, d’aconseguir tot el que un vol (la débrouillardise, astúcia) caracteritza també le débrouilllard (l’enginyós).

En un altre registre, una persona que no té claredat en les seves idees (une personne brouillonne) necessitarà més que una altra, fer un brouillon (esborrany), és a dir brouillonner alguna cosa en un tros de paper abans de presentar les seves idees.

Finalment (tot i que aquesta presentació de la família «brouiller» no pretén ser exhaustiva), quan els núvols són tan baixos que toquen a terra i que és impossible veure molt lluny, esteu simplement en le brouillard (la boira): il brouillasse!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged ,

L’empresari podrà prohibir a la feina qualsevol tipus d’alcohol

Com ja havíem precisat en un article anterior, el consum de certes begudes alcohòliques estava, fins ara, permès en el lloc de treball. El Codi de Treball estipulava que «cap altra beguda alcohòlica que no sigui vi, cervesa, sidra i perada està permesa en el lloc de treball».

L'alcohol a la feina a FrançaPerò un decret publicat el 3 juliol de 2014 afegeix un paràgraf, segons el qual «quan el consum de begudes alcohòliques» és «susceptible d’atemptar contra la seguretat i la salut física i mental dels treballadors», l’empresari pot prendre mesures eludint «el reglament interior o, si no, per nota de servei». «Aquestes mesures, que poden adoptar la forma d’una limitació o prohibició d’aquest consum, han de ser proporcionals a l’objectiu perseguit», precisa el text.

L’article R4225-2 del Codi de Treball precisa que «els empresaris han de posar a disposició dels treballadors aigua potable fresca com beguda». És el cap de l’empresa qui ha de controlar els «pots amicals» «animant a la gent al consum de begudes no alcohòliques i beure les altres amb moderació». D’altra banda, també ha de tenir present «la prohibició de begudes alcohòliques en les màquines expenedores».

Serà això el final dels “pots” a l’oficina?

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged ,