L’apòstrof en francès

Apòstrof en francèsL’apòstrof es va introduir en el Renaixement francès; també existeix en italià, espanyol, català, anglès i alemany, però en francès és més freqüent. Fins a l’Edat Mitjana, s’aglutinaven els articles amb la paraula que seguia (per cert, encara hi ha vestigis en algunes paraules com gendarme o Lille).

És un signe que s’utilitza per reemplaçar les vocals finals a i e de certes paraules quan estan situades davant d’una paraula que comença amb vocal oh muda; també substitueix la i de la conjunció « si » seguida del pronom il.

la + étudiante = l’étudiante

je + étais = j’étais

si + il le veut = s’il le veut

El llenguatge col·loquial multiplica l’ús de l’apòstrof. Marca l’elisió de i en el pronom relatiu « qui » i de u en el pronom personal « tu ».

L’homme qui est arrivé = l’homme qu’est arrivé

Tu es parti quand ? = t’es parti quand ?

L’apòstrof també pot marcar l’elisió de e davant de consonant ¡fins i tot algunes consonants finals en el llenguatge popular!

Je vais te le dire = j’vais t’le dire

C’est possible = c’est possib’

C’est un quatre quatre = c’est un quat’ quat’

Saber utilitzar bé l’apòstrof és doncs molt important per parlar correctament francès!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Han d’indemnitzar-se les RTT (reducció del temps de treball) no gaudides quan s’incompleix el contracte de treball?

En el dret laboral francès, és important no confondre el règim que gestiona les vacances pagades i el dels dies de RTT: el Tribunal Suprem ho va recordar en una sentència de març de 2015. Com és sabut, en cas d’incompliment del contracte de treball, les vacances pagades no gaudides es deuen i han de ser compensades per l’empresari.

Incompliment del contracte laboral Indemnització RTTEn aquest cas, un empleat acomiadat reclamava la indemnització de les RTT que no havia pogut gaudir abans de la rescissió del seu contracte. En la seva sentència, el Tribunal Suprem afirma que «en absència d’un conveni col·lectiu que prevegi una indemnització, l’absència de dies de descans per a la reducció del temps de treball, no dóna dret a una indemnització si aquesta situació no és imputable a l’empresari».

A la pràctica, l’empresari haurà de remetre’s al que es disposa en el conveni col·lectiu. Tres situacions són possibles: el conveni col·lectiu preveu una indemnització; el conveni col·lectiu no preveu res i l’absència de dies de RTT és atribuïble a l’empresari: aquest haurà d’indemnitzar l’empleat; el conveni no preveu res i l’absència de dies no és imputable a l’empresari: en aquest cas l’assalariat no rebrà cap tipus d’indemnització. A falta de disposició en el conveni col·lectiu, li correspon a l’empleat demostrar que se li va impedir agafar els seus dies de RTT.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , ,

Noves ofertes de cursos de francès per a particulars

Façana local VOILÀHeus aquí un nou any acadèmic que comença i, com ja us havíem anunciat el curs passat en la mateixa època, hi ha canvis!

En primer lloc, hem canviat de domicili social: VOILÀ està ara en el número 100 del carrer Melcior de Palau de Barcelona. Aquestes noves instal·lacions ens permeten oferir, a partir de l’inici d’aquest l’any acadèmic i per primer cop, cursos de francès a particulars. El nostre projecte és ambiciós: oferir al mateix temps cursos de qualitat a preus assequibles. Resultat: oferim cursos anuals de 130h per només 500€. Com sempre a VOILÀ, l’oral i la fonètica ocuparan un lloc important. Cap centre d’idiomes especialitzat en francès us oferirà unes condicions tan bones!

A continuació, probablement ja ho haureu notat, hem redissenyat la nostra pàgina web per fer-la més amena i hem afegit una pàgina que reenvia directament a les produccions de vídeo dels nostres estudiants (el diari del Monde Fictif).

Per fi, des de juliol, VOILÀ té la seva pàgina de Facebook! Trobareu una àmplia informació sobre la llengua, així com activitats culturals en francès a Barcelona.

Però també seguim, per descomptat, amb els nostres cursos en empreses. Amb el mateix dinamisme i el desig de fer sempre el millor! BOJ, Roquette, Quimidroga, Bundó Display, Soldata, Leroy Merlin, Altamira, Masvisión i la Generalitat de Catalunya novament confien en nosaltres en aquest inici d’any acadèmic.

En resum, un bon any en perspectiva!!

Tagged ,