Les paraules col·loquials « Boîte » i « Taf »

La paraula « boîte », amb el seu petit accent circumflex que pren el lloc de la « s », s’utilitza en francès des del segle XII. Deriva del gal·loromà buxita, que vindria del llatí buxus, el boix amb el qual van ser fets certs petits cofres i que ha donat lloc a l’equivalent anglès box.

Boîte en francès« Boîte » va designar en primer lloc, en diversos argots, un lloc clos, on s’estava estret, tancat (penseu que « boîte » també serà més endavant el sinònim de discoteca), incòmode i… on, per acabar, es treballa. Flaubert ja, en la seva correspondència, en 1874, empra aquesta forma per referir-se a un lloc de treball poc agradable. Finalment ha acabat per designar comunament una empresa: « Tu travailles dans quelle boîte ? », « Et ta boîte, ça va ? », etc.

Però què fem en una empresa ? On taffe, per descomptat. « Taffer » ve de « taf », sinònim familiar de « treball »: « Et ton taf, ça va ? », « Désolé, je ne peux pas, j’ai trop de taf ». « L’origen de la paraula « taf » és fosc: acrònim de « Travail À Faire » donat pels professors o descendent del vell argot dels lladres, el taf que designava la part de botí, després de la recompensa d’un treball?

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Significat de ON i cal dir ON o L’ON?

On y L'on en francès

En francès, el pronom on s’utilitza molt i és important conèixer el seu significat. Molt sovint substitueix al pronom nous:

Cet été, on ira en Estrémadure = Cet été, nous irons en Estrémadure.

Atenció! Cal distingir el significat del pronom on del seu model de conjugació: si on significa generalment nous, el verb que el segueix està conjugat amb la tercera persona del singular i no amb la primera del plural.

Per tant, sobretot no s’ha de dir:

Cet été, on irons en  Estrémadure.

On també pot ser un pronom indefinit útil per expressar generalitats:

On mange bien dans ce restaurant (és a dir: tout le monde mange bien dans ce restaurant).

I el desconegut:

On frappe à la porte (qui? je ne sais pas.)

¿S’ha de dir on o l’on? La presència de l’article l’ davant de on no és gens obligatori i és més freqüent en l’ús formal que en el registre col · loquial. Es tracta d’un vestigi de l’antic francès: on era originàriament un nom, que significava “ homme ” i se’l feia precedir, igual que els altres noms, de l’article. Però l’on també és molt útil per evitar el hiat, que els francesos detesten, com ja hem vist en un post precedent:

Si l’on veut ” equival a ” Si on veut “, però és més “agradable” a les orelles franceses!

Aquí teniu unes explicacions addicionals en vídeo!

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

I Bon Any Nou per a tothom!

Tagged , , , ,