Connectors : l’oposició gràcies a “mais” i “quand même”

Per expressar l’oposició, el francès posseeix nombrosos connectors però molts d’ells són més utilitzats en l’escrit, com cependant, en dépit de, toutefois… A l’oral, podeu usar i abusar del mais associant-lo a quand même. Molt pocs estudiants saben fins a quin punt els francesos utilitzen aquestes dues locucions.

Els podeu utilitzar de manera separada:

– Je lui ai dit que c’était dangereux mais il est parti.
– Je lui ai dit que c’était dangereux: il est quand même parti.

Sovint s’associen a l’oral:

– Je lui ai dit que c’était dangereux mais il est quand même parti. (o: il est parti quand même)

En aquest cas, quand même ve a reforçar el mais i emfatitza l’oposició; una mica com, a l’oral, es fan repeticions no necessàries: Paul, il est parti avec sa voisine, o: Le livre, tu me le rends demain, d’accord?

Per utilitzar bé quand même, heu de col•locar-lo després del verb:

– *Il n’a pas le permis, quand même il conduit* n’est pas possible.
– Il n’a pas le permis (mais) il conduit quand même.

Quand même és utilitzat igualment per ensenyar el seu descontentament. Imagineu que us empenyen una mica bruscament en una cua; us gireu i dieu arrufant les celles a la persona situada al vostre darrere: “Quand même!”

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,

Cursos de formació contínua a les empreses franceses i espanyoles

Tant a França com a Espanya, la formació contínua per iniciativa de l’empresari és, evidentment, un assumpte capital per a les empreses i els assalariats. Hi ha, tanmateix, diferències notables entre els dos països, tant des del punt de vista de la seva organització com de l’assumpció de les seves despeses.

A les empreses espanyoles, la formació contínua (com per exemple els cursos de francès) es fa, sovint, fora de les hores de feina. És habitual que la classe de llengua tingui lloc a primera hora del matí o durant la pausa pel dinar que és, en principi, bastant llarga. Aquestes formacions són, generalment, pagades per l’empresa (algunes societats prefereixen, tanmateix, pagar-ne una part i l’empleat afegeix el complement, no és forçosament per estalviar sinó per assegurar que l’empleat estigui motivat). En acabat, l’empresa recupera la quantitat invertida a través de la Fundación Tripartita.

A França, aquestes formacions professionals contínues sempre tenen lloc en horari laboral; per cert, tota acció de formació en aquest marc constitueix legalment temps de treball efectiu. De totes maneres, és molt previsible apostar que els cursos proposats fora de les hores de feina (matí o pausa pel dinar) estaran absolutament buits! Les formacions contínues per iniciativa de l’empresari són cofinançades per quotes patronals, una participació de l’Estat i per les col•lectivitats locals.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,