Cursos de francès per empreses: la importància de l’intercultural

No es destaca gaire la importància de l’intercultural a les classes de francès per empreses i, tanmateix, és capital Es pot definir ràpidament l’intercultural per la sensibilització vers la cultura de l’altre. Cadascú actua en funció dels codis de la seva pròpia cultura i cadascú pensa inconscientment que aquesta manera de fer és no solament “normal” sinó que és “millor”.

Aquesta sensibilització és més important com més properes són o semblen ser les cultures. Això pot semblar paradoxal però s’explica fàcilment.


Si un català va a comerciar amb la Xina
, automàticament estarà a l’aguait de forma permanent per tal de desxifrar i entendre la cultura xinesa: cadascú sap que aquestes són cultures radicalment diferents. Sense un aprenentatge específic, aquest desxiframent serà, sens dubte, difícil per a ell; si més no, sabrà que és necessari adaptar-se a la cultura de l’altre.

Però si el mateix català fa negocis amb un francès també pensarà, automàticament, com en el cas anterior: “Els nostres països són europeus i, a més a més, som veïns i parlem dues llengües romàniques: hauríem d’entendre’ns fàcilment.” Ara bé, els natius dels dos països actuen i pensen de forma diferent en nombrosos àmbits, el que provoca malentesos, incomprensions i explica un bon nombre de fracassos comercials. Heus aquí perquè és important estar sensibilitzat per la cultura de l’altre.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , , , ,

La setmana de 35h i les RTT a França

A finals dels anys 90, França va adoptar una legislació per reduir el temps de treball setmanal a 35h, el que, en aquell temps, va provocar una gran polèmica a tot el país, els uns a favor i els altres en contra.

Llavors, algunes empreses van escollir reduir la duració col•lectiva del temps de treball a 35h, altres van mantenir el seu horari anterior de treball. En compensació, aquestes empreses han escollit concedir als assalariats dies de descans: les famoses «RTT», és a dir, “Recuperació del temps de treball” que, sovint, sonen com un galimaties a les orelles dels estrangers.

Des d’aleshores, encara que la llei ha estat modificada, els francesos es beneficien, generalment, de dies de permisos suplementaris, en principi un per mes (en algunes empreses aquestes RTT són establertes anualment), que s’afegeixen als seus permisos pagats legals. Davant la dificultat per a alguns (sobretot els executius) per tenir aquestes dies, és habitual negociar la seva remuneració a canvi de la seva renuncia; tanmateix no totes les empreses ho accepten.

Molts francesos escullen agafar les seves RTT el divendres o el dilluns per allargar el seu cap de setmana però altres prefereixen aprofitar-les en plena setmana per «desfer-se » dels encàrrecs (visita amb el metge, compres al supermercat, etc.) o per ocupar-se dels seus nens. Aquesta reducció d’horari ha tingut doncs importants repercussions sobre el dia a dia dels francesos.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , , ,