Com redactar un contracte comercial amb una empresa francesa

La firma d’un contracte comercial amb una empresa francesa en pot deixar més d’un de dubitatiu. El dit contracte es redueix sovint a algunes pàgines, fins i tot per a contractes tècnics i complicats. És que els francesos no són cartesians per res i que, inventors del Codi Civil, aquest els correspon perfectament. Més que no pas d’intentar preveure totes les situacions conflictives que poden néixer del contracte, prefereixen redactar grans regles a les quals es remetran en cas de litigi.

Al començament del segle XIX, el Codi Civil ha marcat els esperits per la seva novetat i la seva originalitat: per primera vegada, heus aquí que en alguns centenars d’articles es pretenia regular una societat. De la “Vella Europa” al “Nou Món”, aquest esforç de síntesi legislatiu ha estat sovint imitat. “L’estil Codi Civil” (veure els famós “Tot condemnat a mort tindrà el cap tallat”), la seva perempció i la seva sequedat, també han generat l’admiració de molts i sobretot d’un bon nombre d’escriptors.

Aquesta concepció del dret distingeix fonamentalment els francesos dels anglosaxons, que redacten més fàcilment llargs contractes en els quals totes les situacions conflictives són considerades d’una manera exhaustiva.

En aquest àmbit com en d’altres, la influència anglosaxona, no obstant això, es fa sentir cada vegada més. A França, avui, de la mateixa manera que el nombre de lleis votades al Parlament Nacional es multipliquen, els contractes comercials tendeixen a que s’hi doni cos i no és rar signar un contracte tan espès com una guia telefònica.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,

Com relacionar-se en l’empresa francesa

Coneixes la sèrie televisiva espanyola Camera café,que ens mostra les converses entre companys de feina davant la màquina de cafè d’una gran empresa? Probablement. Doncs bé, no és per atzar si aquesta sèrie de la tele espanyola és una adaptació de Caméra café versió francesa: anar a la màquina de cafè és per a molts empleats i executius francesos una de les primeres accions del dia. Després d’haver saludat a tothom (veure la nostra nota de fa un mes), es comença doncs la feina amb una mica de distensió i de relacions socials!

A més a més, a França no tenim el costum de sortir de la feina, cap a les 10/11h, per a prendre un cafè i un petit entrepà en el bar del costat. Durant tot el dia, la màquina de cafè és doncs, pràcticament, el sol punt de trobada per a tots els treballadors.

Davant la màquina de cafè es parla de tot: del temps, de les novetats, dels rumors… però, de vegades, entre els directius també es prenen decisions amb conseqüències rellevants (com per exemple el trasllat d’un empleat en un altre servei o la resolució d’un contenciós amb un client). Aquesta reunió informal té doncs molta importància!

Més enllà de la caricatura i del grotesc propi de la sèrie, pot ser instructiu veure els episodis de la versió francesa: veuràs que sovint difereixen de la versió espanyola, simplement perquè els hàbits d’una empresa en l’un i l’altre país no són els mateixos.

En els nostres cursos de francès per a empreses, també s’aprèn això!

Tagged , ,